Kongens gate 6, 0153 Oslo
+47 904 19 486
kontakt@quisma.com

Vår tilnærming

Vår tilnærming

Det er et grunnleggende prinsipp for oss i Quisma at våre strategiske råd og taktiske valg skal kunne føre til beviselig forretningsmessig vekst. Medieaktiviteter gjennom hele kundereisen, fra kjennskapsbygging til konvertering og salg, skal være begrunnet og effekten tallfestet. Vi mener at alle investeringer må rettferdiggjøres i form av forventet avkastning – også medieinvesteringer.

Med vårt fokus på teknologi, partnerskap, egenutviklede verktøy, dataforståelse og analyse er vi din sparringspartner for fremtiden.