Kongens gate 6, 0153 Oslo
+47 904 19 486
kontakt@quisma.com

Workshops og kurs

DIN MARKEDSFØRINGSPARTNER

Workshops og kurs

Som mediebyrå går jobben vår i Quisma ut på å følge den digitale og teknologiske utviklingen tett, slik at vi kan hjelpe våre kunder med den aller beste medieplasseringen. Dette er kunnskap og erfaring som vi gjerne deler med våre kunder i form av workshops og kurs.

Mange opplever at det er vanskelig å holde følge med utviklingen innen digitale medier og markedsføring, samt å heve sin egen digitale kompetanse i en travel hverdag. Det er vanskelig å identifisere mulighetsrom og satsingsområder, og bestemme hvor budsjettene burde prioriteres. Dette kan vi bistå med. 

Vi skreddersyr våre kurs og workshops etter kundens ønsker og behov, og holder kurs innen alle våre fagområder. Noen eksempler på tema kan være:
   – innføring i digital markedsføring
   – hvordan sette gode KPIer
   – SEO for dummies
   – SEO for smarties
   – hvordan optimalisere en YouTube-kanal
   – hvordan bruke Google Analytics 

Kurs og workshops holdes av våre kompetente ansatte som daglig jobber strategisk og operativt innen våre fagområder. 


Workshops

Våre workshops er interaktive og krever aktiv deltakelse. Basert på ønsker og behov bestemmer vi tema, agenda og varighet på workshop’en i samarbeid med kunden.

Vi innhenter og analyserer kundens data i forkant av workshop’en for å få et godt overblikk. Denne innsikten avdekker nye mulighetsområder, som vi kan jobbe sammen med videre i en workshop.


Kurs

Våre kurs er mindre hands-on enn våre workshops, og kan derfor holdes for større forsamlinger, som for eksempel hele markedsavdelinger eller interne team.

I likhet med våre workshops blir også kursene lagt opp etter kundens ønsker og behov, både når det gjelder tema, agenda og varighet på kurset.