Kongens gate 6, 0153 Oslo
+47 904 19 486
kontakt@quisma.com

Salgsmodellering

Salgsmodellering

Hvordan måler du effekten av dine markedsføringsaktiviteter? Vet du hva de viktigste salgsdrivende faktorene er? Vi hjelper våre kunder med å tallfeste ROI på tvers av mediekanaler, kampanjer og produktlinjer.

Vår tilnærming tar høyde for eksterne faktorer som konkurrenters aktiviteter, prisdifferanser og markedssesong. Resultatene fra modellene gir deg som beslutningstaker et helhetlig bilde av kompleksiteten mellom merkevarebygging og kortsiktig salgsfokus.

Vi gir deg oppskriften på hvordan du kan planlegge dine markedsføringsaktiviteter for et optimalt resultat.

Hvordan fungerer salgsmodellering?

Salgsmodellering bruker statistikk kombinert med bransjeforståelse til å estimere alle salgsdrivere. Resultatene benyttes til å identifisere taktiske og strategiske forbedringsmuligheter. Dette legger grunnlaget for en tydelig mediestrategi og anbefaling til hvordan vi kan maksimere effekten av markedsføringsinvesteringene.

Salgsmodellering kan gi deg svar på følgende:

Salg

– Hva er de viktigste salgsdriverne?
– Hvor mange salg genereres fra hver av driverne?

Prisstrategi

– Hvor mye mer kan du tjene hvis du øker prisene dine?
– Vil du tjene noe på det dersom du reduserer prisene dine?

Medie

– Hvilke mediekanaler er de mest og minst effektive?
– Hva er ROIen for hver av kanalene og kampanjene?
– Hvordan bør mediebudsjettet bli allokert på tvers av mediekanaler, produkter eller tid for å øke salget?
– Tjener du mer på å øke eller redusere mediebudsjettet fremover?
– “Spillover”-effekten mellom online og offline mediekanaler

Marked

– Hvem er hovedkonkurrentene dine?
– Når er det best å promotere merkevaren din og når bør du ha mediekampanjer?
– Påvirker vær eller sesong salget?
– Hvordan kan du bruke sesong og helligdager på å øke salget?
– Hva slags faktorer har påvirket endringer i salget det siste året?