Kongens gate 6, 0153 Oslo
+47 904 19 486
kontakt@quisma.com

Prisanalyse

Prisanalyse

Mennesker er forutsigbart uforutsigbare. Kundene vurderer den relative attraktiviteten til et produkt ulikt, basert på individuelle erfaring og referanser. Prisanalyser, også kalt conjoint-analyser, simulerer virkelige valg ved å stille respondentene overfor trade off-situasjoner. Dette er derfor den beste måten å identifisere prisens viktighet i kombinasjon med produktets kvaliteter og innhold. 

Det er ofte stor risiko forbundet med justeringer av pris- og produktinnhold. Ved å gi deg overblikk over konsekvensene ved endringer, hjelper vi deg med å skape trygghet bak disse vesentlige strategiske markedsføringsbeslutningene.

Prissetting

Hva er optimal prissetting gitt produktegenskapene, konkurransesituasjonen og kannibalisering? Kan Value Added Services løfte prisoppfatningen?

Optimalisering av produktportefølje

Hvilke egenskaper og prissetting bør de ulike produktene i porteføljen ha for å maksimere antall kunder, omsetning eller fortjeneste totalt?

Produktlansering

Hvor viktige er de ulike produktegenskapene? Hvordan vil lanseringen påvirke resten av porteføljen? 

Skap et bedre produkt ved å identifisere positiv asymmetri mellom kundenes verdioppfattelse og faktisk kostnad.